Meny Stäng

Om lån och kreditprövning

Om lån och kreditprövning

De flesta vet om att alla inte kan få ett banklån, utan att det alltid görs en kreditprövning i samband med att man ansöker om detta. Denna kreditprövning kan då göra att man antingen blir beviljad lånet eller att man får avslag på sin låneansökan. Men vad är det egentligen bankerna tittar på när de avgör vem som får ett banklån eller inte? Detta tänkte vi kort gå igenom i denna artikel.

Bankerna tittar i samband med en låneansökan på:

Vad du har för inkomst

I vissa fall få man ange sin årsinkomst just nu själv, men det är även vanligt att banken tittar på den taxerade inkomst man hade föregående år. Detta framgår då på kreditupplysningen som görs. Är skillnaden mellan din nuvarande inkomst och den inkomst du hade föregående taxeringsår stor, eller om du saknade inkomst helt föregående taxeringsår, kan du därför förvänta dig en hel del frågor om detta, eller till om med att din låneansökan blir avslagen.

Hur stora skulder du har sedan innan

Banken vill ju nämligen att du ska kunna betala tillbaka det lån du tar av dem, vilket gör att de även är intresserade av krediter och lån du redan tagit, och redan betalar av på. Även detta framgår på din kreditupplysning, då nästan alla kreditinstitut och banker idag skickar in uppgifter om skulder man har till kreditregistren. Har du väldigt många lån sedan innan, eller stora lån i förhållande till din inkomst, finns risken att du får avslag på din låneansökan.

Hur stora skulder du har sedan innan

Om du ansöker om lånet själv eller inte

Om man är två sökande tittar nämligen banken på två inkomster och den sammanlagda ekonomin för er båda, vilket kan göra att chansen att få ett lån på 100000 kronor ökar. Kan man, bör man därför alltid söka om ett lån tillsammans med en medlåntagare, men tänk på att ni då båda är solidariskt ansvariga för lånet.

Om du har betalningsanmärkningar

De flesta traditionella banker beviljar inte banklån till personer som har betalningsanmärkningar, men det betyder inte att det är kört att få lån om man har fått detta. Istället får man då vända sig till långivare som inte har problem med detta. Det finns flera sådana i Sverige idag, och att hitta dem går enkelt med hjälp av sökmotorer. Att skicka in en ansökan om banklån till en vanlig bank om man har kreditupplysningar brukar dock leda till att man får avslag.

Om du har en skuld hos Kronofogden

Detta brukar nästan alltid leda till ett avslag på låneansökan, vare sig det är en bank du ansöker om lån hos, eller ett kreditföretag. Är så fallet, bör man därför i första hand se till att justera denna skuld.