Meny Stäng

Mikrolån – bra eller dåligt?

Mikrolån bra eller dåligt?

Det finns de som säger att mikrolån är jättedåliga och till och med farliga, medan det även finns många som lovsjunger mikrolån ordentligt och älskar de möjligheter som dessa små lån kan ge. Så hur är det egentligen: Är mikrolån bra eller dåliga?

Är mikrolån bra eller dåliga?

Tyvärr finns det inget enkelt svar på denna fråga, för precis som mycket annat har mikrolån både bra och dåliga sidor, och det är därför högst individuellt hur man använder dessa lån, och hur bra eller dåliga de därför kan anses vara.

Vad vi kan göra för att hjälpa dig skapa en egen uppfattning om just mikrolån är därför mest att presentera både de bra och dåliga sidorna med dessa lån, så här kommer en lista på dessa:

Bra saker med mikrolån

Det som är bra med mikrolån är att kraven för att få dessa lån ofta är lägre än vad som krävs för att få andra lån. Tack vare mikrolån kan därför vissa som inte hade kunnat på lån annars faktiskt få det, på grund av de lägre kraven.

Det går även väldigt snabbt att få ett mikrolån utbetalt, så dessa lån passar perfekt för situationer där man behöver pengar snabbt av en eller annan anledning.

Eftersom beloppen som kan lånas när man tar ett mikrolån inte heller kan vara hur stora som helst bör man inte heller kunna sätta sig i en situation där man skuldsätter sig för flera år framåt när man tar dessa lån. Återbetalningstiderna på mikrolån är ju trots allt mycket korta, de längsta löptiderna man kan ha på dessa lån är i regel 90 dagar, dvs. 3 månader, men även mycket kortare löptider än så är vanliga.

Dåliga saker med mikrolån

Det som många kritiserar gällande dessa lån är framför allt att det är så lätt att ta dessa lån, vilket vissa påstår kan leda till att folk tar dem i onödan och oansvarigt. Och visst är det så att mikrolån är mycket lätta att ta och att det därför finns en risk för detta, men detta är inget som bör överdrivas allt för mycket. Folk som är riktigt oansvariga kan ta lån ändå, även med hjälp av andra låneformer.

En annan sak som ofta förs fram om denna låneform är att mikrolån skulle vara mycket dyra. Vi kan inte förneka att det även ligger något i detta, för jämför man den effektiva årsräntan på ett mikrolån med räntan på t.ex. ett bolån, kommer mikrolånet att verka betydligt dyrare. Glöm dock inte att du dock inte kommer att ha ett mikrolån lika länge som du ofta har ett större lån. Eftersom du endast har mikrolånet under max. några månader, kommer den totala räntekostnaden inte att bli så hög ändå.

Bör just du då ta ett mikrolån eller inte?

Det beror först och främst på om du varit ansvarsfull med dina övriga lån och krediter förr. Känner du alls att detta är något som du kanske inte kan hantera är det bäst att avstå från att ta ett mikrolån, men har du inte haft några problem med lån eller pengar som du lånat förr, kan det mycket väl vara så att de fördelar som finns med mikrolån överväger de nackdelar som kan sägas finnas med fenomenet, och därför bör det inte vara någon större risk att ta ett av dessa lån.