Meny Stäng

Bra att veta om smslån och direkt utbetalning med betalningsanmärkning

Om smslån och direkt utbetalning med betalningsanmärkning

Lån utan säkerhet är numera tillgänglig i många former och storlekar. En av låneformerna vilken har genomgått en explosionsartad tillväxt under de första åren efter lansering är sms-lån och sms lån trots betalningsanmärkning. Allt fler använder sig av låneformen, men vad är egentligen ett sms-lån? Och hur man ska tänka innan man ansöker om ett sms lån med anmärkning?

Vad är sms lån?

Smslån är ett mindre konsumentlån eller ett snabblån. Vid introduceringen av sms-lån under 2006 låg lånebeloppet på 3 000 kr med återbetalning inom 30 dagar. Efterfrågan ökade med snabb takt vilket gav låneinstitut affärsmöjligheter för en bredare lånemarknad inkluderat generösare villkor.

Sms-låns mer formella titel är högkostnadskredit vilket innebär att lånet är utan säkerhet och har en referensränta på minst 40% per år. Samtliga låneinstitut verksamma i Sverige har som krav att erhålla tillstånd från Finansinspektionen vilka utför kontroll av verksamheten kontinuerligt.

Sms lån – direkt utbetalning med betalningsanmärkning

För konsumenter är smslån ofta en räddare i nöden. Gällande sms lån direkt utbetalning med betalningsanmärkning är lånet än mer hjälpsamt med tanke på svårigheten anmärkningar innebär. Men låneformen kräver en del av konsumenten trots att villkoren är möjliga att uppnå.

Sms lån – direkt utbetalning med betalningsanmärkning

Konkreta tips att tänka på innan ansökan om smslån med betalningsanmärkning:

  • Läs fullständiga villkor, gärna mer än en gång
  • Räkna ut exakt återbetalningsbelopp samt löptid
  • Låna aldrig om risk att inte kunna betala tillbaka i tid finns

Listan kan bli omfattande då sms-lån med betalningsanmärkning betyder en extra stor risk för högre lånekostnader. Likt övriga lånetyper behövs en noggrann betänketid innan ansökning av lånet sker. Våga vara ärlig mot sig själv kan löna sig i längden.

Finansinspektionens skapar bättre villkor för smslånens konsumenter

Troligen ingen har undgått all kritik som haglat över sms-lånemarknaden. Höga lånekostnader sammanflätat med svårtydda villkor har skapat en negativ bild över högkostnadskrediter i stort. Gällande både villkors tydlighet samt höga räntekostnader har delvis åtgärdats av Finansinspektionen genom införande av räntetak likaså omreglering av andra delar av smslåns villkor.

Smslångivare följs upp av Finansinspektionen och dessutom har konsumenter möjlighet att kontakta myndigheten om en långivare inte följer kreditlagstiftningen. Med ändringarna verkar såväl långivare som låntagare på säkrare mark.

Tillfällen då ett sms lån kan vara nödvändigt

Tillfällen då ett sms lån kan vara nödvändigt

Med exempel på tillfällen då ett sms-lån kan vara en god idé gör ett beslut lättare att ta om en situation uppenbarar sig. Kan verka självklart men statistik visar tydligt att beslutsfattande kring högkostnadskrediter inte alltid är genomtänkta, något man ser på ökat antal skuldsatta till följd av högkostnadslån.

När ett smslån kan vara fördelaktigt:

  • Oförutsedda utgifter kring vitvaror, fordon eller andra objekt av stor vikt uppstår tillsammans med:
  • Avsaknad av kreditkort
  • Ingen buffert undansparad

När sms lån bör undvikas för säkerhets skull:

  • Konsumering av resor eller utekvällar
  • Köp av övriga förbrukningsvaror
  • Inköp av inredning
  • Spontana köp

Kort skrivet är ett sms-lån dyrt i jämförelse och att noga tänka efter före är viktigt. Men om ekonomin är stabil och återbetalning kan ske innan löptiden går ut kan ett sms lån vara precis vad situationen kräver.