Meny Stäng

Vad betyder ränta?

Ränta är för många ett skräckinjagande ord. Räntan kan få priset att stiga till okontrollerade nivåer om man inte har koll på räntesatsen, den effektiva räntan och alla andra benämningar. Ofta väljer folk att undvika lån och krediter på grund av skräcken för att hamna i fällor eller olusten att lära sig det som behövs. Och lika ofta utförs förhastade påskrifter av ganska likartade orsaker, men vad som huvudsakligen gör att undvikande eller ett felaktiga beslut kring lån och krediter uppstår år okunskap. Inte sällan handlar det om ränta. Enligt undersökningar är det så många som 2 av 3 som inte vet vad effektiv ränta är, och då kan det vara svårt att ta rätt beslut. Kunskap är viktigt idag med tanke på hur många kreditbolag det finns på marknaden.

En viktig förutsättning för dig att du ska kunna välja det kreditföretag som är rätt för dig är att du känner till ditt tilltänkta bolags räntevillkor. Har du koll på de grundläggande bitarna kommer det bli betydligt lättare för dig att välja ett som gynnar dig. Därför kommer du nedan få svar på vad ränta egentligen innebär.

Vad är ränta och varför finns den?

Ränta är den direkta kostnaden för lån och krediter. Banker och kreditföretag jobbar med pengar som produkter, och likt alla andra företag på marknaden behöver de ha inkomster för att kunna existera. Det är därför det finns ränta. Utan den skulle det inte finnas någon möjlighet att låna pengar annat än från mamma och pappa eller dina vänner.

Vad är räntesats?

Räntesatsen är den procent som avgör hur mycket räntan för lånet är. Hur hög den är eller huruvida den är fast eller rörlig beror hel på vilka räntevillkor respektive bank eller kreditföretag har.

Vad är ränta?

Värt att veta: Det finns ingen svensk lag som styr räntesatser. Kreditbolagen får fritt bestämma sina egna räntesatser.

Vad är effektiv ränta?

Om du väljer att betala in ditt lån eller dina krediter inom en kortare period får du en lägre effektiv ränta än om du skulle välja fler amorteringar under en längre period. För varje avbetalning är en viss summa ren ränta, och ju fler amorteringar du gör desto större blir den årliga räntan. Låt säga att du lägger upp en amortering på 24 månader. Då blir den effektiva räntan högre än om du skulle lägga upp den på 12 månader, för grundprincipen är att ju längre tid din skuld är aktuell hos banken eller kreditföretaget desto mer betalar du för den.

Värt att veta: I den effektiva räntan tillkommer även uppläggnings- och fakturaavgift. Det här är någonting som kan vara mycket lätt och missa då få är medvetna om detta. Se till att ha en god överblick på kreditföretagets villkor genom att läsa ordentligt eller ställa direkta frågor.