Mastercard Kreditkort

Mastercard är en kreditgivare och kortutgivare som är mest känd för sina Mastercard och Maestro kort. Mastercard kort kan ha kredit, eller sakna kredit, och räknas därför som kreditkort, medan Maestro är bankkort, som alltid kräver koppling till banken när de används. Av dessa två korttyper är Mastercard i särklass populärast, och dessa kort används därför idag över hela världen.

Moderbolaget Mastercard Worldwide har varit börsnoterat sedan år 2006, och har sitt huvudkontor i Purchase i New York i USA. Företaget grundades från början för att konkurrera med VISA, som är Mastercards största konkurrent, och som fortfarande har ett visst försprång i förhållande till Mastercard, till viss del beroende på att de var före Mastercard med att lansera sina kort. Korten har dock kallats Mastercard endast sedan år 1979, trots att de lanserades redan år 1967.

mastercard

Totalt beräknas Mastercard ha gett ut över 750 miljoner Mastercard kreditkort, och över 24 miljoner inköpsställen accepterar Mastercard som betalmetod idag. Även i Sverige är Mastercard kort mycket populära, och de ges ut av ett flertal olika banker och kortutgivare, även om VISA fortfarande är större. 
Mastercard korten känns igen på att de har en särskild Mastercard logga, och inköpsställen som tar Mastercard har ofta också en Mastercard logga, t.ex. på dörren eller liknande, för att visa att de tar Mastercard.

Funderar du på om ett Mastercard kan vara ett bra kreditkort för dig eller inte är svaret alltså att det är i princip lika bra som VISA, även om vissa små skillnader kan förekomma, framför allt i vissa länder där ett av korten är lite mer populärt av någon anledning. Men i praktiken märker man inte av någon större skillnad som Mastercard innehavare, i jämförelse med någon som har ett VISA.